Blog Archives

Nganhbia

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn Ngành: Sản xuất bia

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn Ngành: Sản xuất bia

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành sản xuất bia được biên soạn trong khuôn khổ hợp tác giữa Hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp (CPI), thuộc chương trình Hợp tác Việt nam Đan mạch về Môi trường (DCE), Bộ Công thương và Trung tâm Sản xuất sạch Việt…….

Top