Đơn vị đo các đại lượng cơ bản trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực

1. Áp suất

Đơn vị cơ bản của áp suất theo Hệ đo lường SI là Pascal (Pa).

1 Pascal (Pa) là áp suất phân bố đều lên bề mặt có diện tích 1m2 với lực tác động vuông góc lên bề mặt đó là 1 Newton (N).

Trong thực tế người ta dùng đơn vị bội số của Pascal là Megapascal (MPa).

1 MPa = 1 000 000 Pa

Ngoài ra còn dùng đơn vị bar:

1 bar = 105 Pa = 100 000 Pa

Và đơn vị kp/cm2 (theo DIN – tiêu chuẩn Công hòa Liên bang Đức)

1 kp/cm2 = 0,980665 bar = 0,981 bar

1 bar = 1,01972 kp/cm2 = 1,02 kp/cm2

Đơn vị kG/cm2 tương đương kp/cm2

Người ta thường lấy gần đúng 1 bar = 1 kp/cm2 = 1 at

Ngoài ra một số nước (Anh, Mỹ) còn sử dụng đơn vị đo áp suất:

Theo hình 1.1 áp suất ghi trên tất cả các áp kế là hiệu áp suất của áp suất tuyệt đối và áp suất khí quyển. Áp suất ghi trên tất cả các chân không kế là hiệu áp suất của áp suất khí quyển và áp suất tuyệt đối.

Hình 1-1. Phân biệt các loại áp suất

Bảng 1.1 biểu thị mối tương quan của các đơn vị đo áp suất khác nhau.

Bảng 1.1

2. Lực:

Đơn vị của lực là Newton (N). 1 Newton (N) là lực tác động lên đối trọng có khối lượng 1 kg với gia tốc 1 m/s2.

Ngoài đơn vị Newton (N), người ta còn sử dụng một số đơn vị khác về lực (bảng 1.2) theo DIN (đơn vị kG tương đương với kp).

Bảng 1.2

3. Công

Đơn vị của công là Joule (J). 1 Joule (J) là công sinh ra dưới tác động của lực 1 N để vật dịch chuyển quãng đường 1m.

1J = 1Nm

Bảng 1.3 biểu thị mối liên hệ giữa các đơn vị đo về công (đơn vị kGm tương đương với kpm).

Bảng 1.3

4. Công suất

Đơn vị của công suất là Watt (W). 1 Watt (W) là công suất trong thời gian 1 s , sinh ra năng lượng 1 J.

1 W = 1 Nm/s

Bảng 1.4 biểu thị theo DIN mối liên hệ giữa các đơn vị đo về công suất (đơn vị kGm/s tương đương kpm/s; đơn vị mã lực CV tương đương với PS).

Bảng 1.4

Nguồn: Internet

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype