DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Công ty Cổ phần Năng Suất Xanh chuyên thực hiện các dịch vụ đào tạo và tư vấn về Bảo trì công nghiệp, Năng suất – chất lượng, An toàn – môi trường và các Kỹ năng quản lý sản xuất cho doanh nghiệp.

Quan điểm của chúng tôi về đào tạo tại doanh nghiệp:

  • Đào tạo tại doanh nghiệp mang lại lợi nhuận nhiều hơn bất cứ loại hình đầu tư nào vào kỹ thuật, thiết bị hay công nghệ thậm chí còn mang lại lợi nhuận nhiều hơn cả việc đầu tư vào nghiên cứu phát triển.
  • Đào tạo nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp cụ thể hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn đào tạo tại các trường đại học.
  • Sau 1 năm, những nhân viên được đào tạo có năng suất cao hơn ít nhất là 20% so với những nhân viên không được đào tạo.

Đội ngũ chuyên gia

Quy tụ, chọn lọc những giảng viên, chuyên gia hàng đầu và nhiều kinh nghiệm từ các trường đại học: Trường Đại học  Bách khoa TP. HCM, Trường Đại học Công nghiệp Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP. HCM, v..v…, Viện nghiên cứu và các chuyên gia độc lập từ các công ty nổi tiếng, với quy trình đào tạo được kiểm soát chặt chẽ, Năng Suất Xanh đảm bảo chất lượng từng khóa học cho các học viên và doanh nghiệp.

Các dịch vụ:

1. Dịch vụ đào tạo

  • Đào tạo tại Năng Suất Xanh (Public training)
  • Đào tạo tại doanh nghiệp (Inhouse training)

2. Dịch vụ tư vấn

Chúng tôi nhận thực hiện các dịch vụ tư vấn các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bảo trì thiết bị (OEE), cải thiện an toàn và môi trường làm việc.

Đặc điểm của các chương trình đào tạo của chúng tôi là:

Giá trị cốt lõi: Thực học + Thực hành + Thực lợi. Trong đó, học viên học thấy bổ ích, thích thú và muốn học thực sự; học viên có thể áp dụng những tri thức tiếp thu được trong các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp mình đang làm thông qua các bài tập và báo cáo về các dự án cải tiến cuối khóa học; tổ chức, doanh nghiệp được hưởng lợi từ hiệu quả kinh tế mang lại trong các bài tập, dự án cải tiến được báo cáo cuối khóa và những dự án mà lâu dài học viên có thể tiếp tục đề xuất thực hiện.

Mục tiêu kinh tế của các chương trình đào tạo này là tổ chức, doanh nghiệp cứ đầu tư 1 đồng cho đào tạo thì sau 1 năm có thể tiết kiệm hoặc gia tăng lợi nhuận được ít nhất là 5 đồng nhờ thực hiện các dự án cải tiến.

Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết ngắn gọn + Thực hành là chính + Vừa dạy vừa tư vấn để học viên làm tốt, hiệu quả các bài tập và dự án cải tiến có tính khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp của mình.   

Mong muốn của chúng tôi

Nâng cao năng suất, giảm các loại chi phí và lãng phí, làm tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

STT

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

B.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

C.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

D.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

E.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

F.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

TÊN MÔN HỌC

CÁC MÔN HỌC VỀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ

Thực hiện Bảo trì 4.0

Thực hiện lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì

Thực hiện quản lý tồn kho và phụ tùng

Thực hiện Bảo trì tự quản

Thực hiện chương trình Bảo trì năng suất toàn diện 4.0

Thực hiện Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính

Thực hiện các phương pháp phân tích nguyên nhân hư hỏng và phân tích nguyên nhân gốc rễ

Thực hiện tính toán, phân tích và cải thiện hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ

Thực hành Kaizen trong sản xuất và bảo trì

Thực hành 5S trong sản xuất và bảo trì

Thực hành các phương pháp giải quyết vấn đề trong sản xuất và bảo trì

Thực hành nhận diện, phân tích và đánh giá rủi ro, cải thiện an toàn trong sản xuất và bảo trì

CÁC MÔN HỌC VỀ KỸ THUẬT BẢO TRÌ

Các kỹ thuật bảo trì hiện đại

Ứng dụng các công nghệ hiện đại trong bảo trì

Kỹ thuật bảo trì ổ bi

Kỹ thuật bôi trơn và chất bôi trơn

Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống khí nén

Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống thủy lực

Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống cơ khí

Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống bơm và đường ống

Kỹ thuật vận hành, bảo trì thiết bị áp lực và nồi hơi

Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống lạnh

Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển dùng PLC

Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điện trong nhà máy

Kỹ thuật vận hành và bảo trì máy biến áp, động cơ điện và bộ biến tần

CÁC MÔN HỌC VỀ NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – TINH GỌN

Thực hành áp dụng các phương pháp, kỹ thuật nâng cao năng suất

Thực hành quản lý và đảm bảo chất lượng

Thực hành áp dụng 7 công cụ kiểm soát chất lượng

Thực hành áp dụng tư duy và sản xuất tinh gọn

Thực hành áp dụng phương pháp chuẩn đối sánh

Thực hành áp dụng Lý thuyết quản lý các hạn chế, Tinh gọn và  Sáu Sigma trong kỹ thuật và sản xuất

Thực hành xác định các lãng phí và các giải pháp cải thiện

Thực hành áp dụng Khoa học lao động

Thực hành áp dụng Chuyển đổi nhanh

Thực hành áp dụng Lập sơ đồ dòng giá trị

Thực hành áp dụng Tiêu chuẩn hóa công việc

Thực hành áp dụng Văn phòng tinh gọn

Thực hành quản lý hiển thị trong kỹ thuật và sản xuất

Thực hành cải tiến, đổi mới và sáng tạo trong kỹ thuật và sản xuất

Thực hành áp dụng PDCA và DMAIC trong kỹ thuật và sản xuất

Thực hành chuyển đổi tinh gọn và xây dựng nhóm quản lý tinh gọn

Thực hành áp dụng giải quyết vấn đề tinh gọn và các công cụ kiểm soát chất lượng cho kỹ sư

Thực hiện chương trình áp dụng Lean Six Sigma trong doanh nghiệp

CÁC MÔN HỌC VỀ AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG

Thực hiện quản lý và kỹ thuật an toàn và môi trường

Thực hiện an toàn thiết bị áp lực và nồi hơi

Thực hiện an toàn hóa chất

Thực hiện an toàn máy móc, thiết bị

Thực hiện an toàn điện

Thực hiện an toàn xây dựng

Thực hiện an toàn trong không gian hẹp

Thực hiện an toàn hàn

Thực hiện an toàn thiết bị nâng và vận chuyển

Thực hiện an toàn gas

CÁC MÔN HỌC VỀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Quản lý và giám sát sản xuất dành cho quản đốc, trưởng ca, chuyền trưởng, tổ trưởng

Kỹ năng truyền thông và giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng ra quyết định

Kỹ năng lập kế hoạch và điều độ sản xuất

Kỹ năng cân đối chuyền sản xuất

Kỹ năng quản lý tồn kho và phụ tùng

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPI

Kỹ năng đối thoại và giải quyết mâu thuẫn, xung đột

Kỹ năng đào tạo và phát triển năng lực nhân viên

Kỹ năng nghiên cứu thị trường

Kỹ năng giao dịch và chăm sóc khách hàng

Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

Kỹ năng làm chủ sự thay đổi

Kỹ năng hướng dẫn, kèm cặp và ủy thác công việc

Kỹ năng thiết kế các sản phẩm, dịch vụ và quá trình

Kỹ năng thiết kế công việc, các tiêu chuẩn vận hành và sản xuất, đo lường và định mức lao động

Kỹ năng hoạch định nhu cầu vật tư

Kỹ năng quản lý dự án

CÁC MÔN HỌC VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO

Áp dụng TRIZ (Lý thuyết giải quyết các bài toán sáng chế) trong kỹ thuật và sản xuất

Thực hiện đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp (4 giai đoạn, 58 bước)

Thực hiện các phương pháp, kỹ thuật đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Thực hành áp dụng các phương pháp giải quyết vấn đề phức tạp

Thực hành áp dụng các phương pháp tư duy (32 phương pháp tư duy)

Công nghệ in 3D cho người lãnh đạo và quản lý

Công nghệ in 3D (cơ bản)

Công nghệ in 3D (nâng cao)

Thực hành Thiết kế kỹ thuật

Thực hành Thiết kế công nghiệp

Thực hành Thiết kế ngược

Thực hành Thiết kế theo module

Thực hành Thiết kế xanh, Thiết kế đảm bảo môi trường, Thiết kế đảm bảo tháo được

Thực hành Thiết kế tinh gọn

Thực hành Thiết kế đảm bảo Độ tin cậy

Thực hành Thiết kế đảm bảo Khả năng chế tạo và lắp ráp

Thực hành Thiết kế đảm bảo Khả năng bảo trì

Thực hành Thiết kế đảm bảo an toàn

Thực hành Tư duy thiết kế trong kỹ thuật và sản xuất

Thực hành Thiết kế đảm bảo Six Sigma

Thực hành Thiết kế đảm bảo Ergonomics

Thực hành Thiết kế đảm bảo chế tạo cộng

Thực hành 12 kỹ năng hàng đầu trong bối cảnh Công nghiệp 4.0

Thực hành 20 kỹ năng hàng đầu của kỹ sư

Kỹ thuật đo lường và cho dung sai

Áp dụng xác suất và thống kê trong kỹ thuật và sản xuất

Thời lượng

(ngày)

4

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

4

4

4

 

4

4

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

4

4

4

4

4

1

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype