DANH SÁCH MÔN HỌC

STT TÊN MÔN HỌC

Thời lượng

(ngày)

A CÁC MÔN HỌC VỀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ
1 Quản lý bảo trì công nghiệp 4
2 Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì 4
3 Quản lý tồn kho và phụ tùng 2
4 Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance – TPM) 4
5 Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) 3
6 Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính 4
B CÁC MÔN HỌC VỀ KỸ THUẬT BẢO TRÌ
7 Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị 4
8 Kỹ thuật bôi trơn và chất bôi trơn 4
9 Kỹ thuật bảo trì hệ thống khí nén 4
10 Kỹ thuật bảo trì hệ thống thủy lực 4
11 Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa cơ khí 4
12 Kỹ thuật bảo trì hệ thống bơm và đường ống 4
13 Kỹ thuật vận hành và bảo trì nồi hơi 6
14 Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống lạnh 6
15 Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển dùng PLC 4
16 Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điện trong nhà máy 4
17 Kỹ thuật bảo trì máy biến áp, động cơ điện và bộ biến tần 4
18 Kỹ thuật vận hành, bảo trì và vệ sinh Sensor, van tự động 4
C CÁC MÔN HỌC VỀ NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – TINH GỌN
19 Cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5S & Kaizen 2
20 Lean manufacturing, Kaizen & 5S 2
21 Cải tiến năng suất & chất lượng bằng 7 công cụ kiểm soát chất lượng (7 QC tools) 2
22 Nâng cao năng suất & cải tiến chất lượng toàn diện 2
23 Chất lượng và quản lý chất lượng toàn diện 2
24 Vấn đề chất lượng & cách thức giải quyết vấn đề một cách có hệ thống 2
25 Ergonomics 2
26 Chuyển đổi nhanh (Quick Change Over – SMED) 2
27 Quản lý, giám sát sản xuất dành cho Quản đốc, trưởng ca, chuyền trưởng, tổ trưởng 3
28 SAP Business One (ERP) 4
29 Kỹ thuật vệ sinh công nghiệp 4
D CÁC MÔN HỌC VỀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT
30 Đào tạo giảng viên nội bộ (Training of trainer) 3
31 Kỹ năng đàm phán bán hàng chuyên nghiệp WIN-WIN 3
32 Kỹ năng quản lý hiện đại dành cho các cấp quản lý ​ 3
33 Kỹ năng lãnh đạo & làm việc nhóm hiệu quả 2
34 Kỹ năng giao tiếp & hợp tác nơi làm việc 2
35 Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định 2
36 Kỹ năng lập kế hoạch & quản lý thời gian hiệu quả 2
37 Đánh giá hiệu quả làm việc, phát triển năng lực nhân viên bằng KPI 2
38 Kỹ năng đối thoại sáng tạo & giải quyết mâu thuẩn xung đột trong quan hệ lao động 2
39 Kỹ năng quản lý & đào tạo phát triển nguồn nhân lực 2
40 Nghiên cứu thị trường 2
41 Giao tiếp & chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 2
42 Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên 2
43 Kỹ năng làm chủ sự thay đổi 2
44 Kỹ năng hướng dẫn kèm cặp & ủy thác công việc hiệu quả 2

*

*

Top