DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Công ty Cổ phần Năng Suất Xanh chuyên thực hiện các dịch vụ đào tạo và tư vấn về Bảo trì công nghiệp, Năng suất – chất lượng, An toàn – môi trường và các Kỹ năng quản lý sản xuất cho doanh nghiệp.

Quan điểm của chúng tôi về đào tạo tại doanh nghiệp:

  • Đào tạo tại doanh nghiệp mang lại lợi nhuận nhiều hơn bất cứ loại hình đầu tư nào vào kỹ thuật, thiết bị hay công nghệ thậm chí còn mang lại lợi nhuận nhiều hơn cả việc đầu tư vào nghiên cứu phát triển.
  • Đào tạo nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp cụ thể hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn đào tạo tại các trường đại học.
  • Sau 1 năm, những nhân viên được đào tạo có năng suất cao hơn ít nhất là 20% so với những nhân viên không được đào tạo.

Đội ngũ chuyên gia

Quy tụ, chọn lọc những giảng viên, chuyên gia hàng đầu và nhiều kinh nghiệm từ các trường đại học: Trường Đại học  Bách khoa TP. HCM, Trường Đại học Công nghiệp Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP. HCM, v..v…, Viện nghiên cứu và các chuyên gia độc lập từ các công ty nổi tiếng, với quy trình đào tạo được kiểm soát chặt chẽ, Năng Suất Xanh đảm bảo chất lượng từng khóa học cho các học viên và doanh nghiệp.

Các dịch vụ:

1. Dịch vụ đào tạo

  • Đào tạo tại Năng Suất Xanh (Public training)
  • Đào tạo tại doanh nghiệp (Inhouse training)

2. Dịch vụ tư vấn

Chúng tôi nhận thực hiện các dịch vụ tư vấn các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bảo trì thiết bị (OEE), cải thiện an toàn và môi trường làm việc.

Đặc điểm của các chương trình đào tạo của chúng tôi là:

Giá trị cốt lõi: Thực học + Thực hành + Thực lợi. Trong đó, học viên học thấy bổ ích, thích thú và muốn học thực sự; học viên có thể áp dụng những tri thức tiếp thu được trong các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp mình đang làm thông qua các bài tập và báo cáo về các dự án cải tiến cuối khóa học; tổ chức, doanh nghiệp được hưởng lợi từ hiệu quả kinh tế mang lại trong các bài tập, dự án cải tiến được báo cáo cuối khóa và những dự án mà lâu dài học viên có thể tiếp tục đề xuất thực hiện.

Mục tiêu kinh tế của các chương trình đào tạo này là tổ chức, doanh nghiệp cứ đầu tư 1 đồng cho đào tạo thì sau 1 năm có thể tiết kiệm hoặc gia tăng lợi nhuận được ít nhất là 5 đồng nhờ thực hiện các dự án cải tiến.

Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết ngắn gọn + Thực hành là chính + Vừa dạy vừa tư vấn để học viên làm tốt, hiệu quả các bài tập và dự án cải tiến có tính khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp của mình.   

Mong muốn của chúng tôi

Nâng cao năng suất, giảm các loại chi phí và lãng phí, làm tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

STT

TÊN MÔN HỌC

Thời lượng

(ngày)

A.

CÁC MÔN HỌC VỀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ

 

1

Quản lý bảo trì công nghiệp

4

2

Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì

4

3

Quản lý tồn kho và phụ tùng

2

4

Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance – TPM)

4

5

Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM)

3

6

Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính

4

B.

CÁC MÔN HỌC VỀ KỸ THUẬT BẢO TRÌ

 

7

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

2

8

Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị

4

9

Kỹ thuật bôi trơn và chất bôi trơn

4

10

Kỹ thuật bảo trì hệ thống khí nén

4

11

Kỹ thuật bảo trì hệ thống thủy lực

4

12

Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa cơ khí

4

13

Kỹ thuật bảo trì hệ thống bơm và đường ống

4

14

Kỹ thuật vận hành và bảo trì nồi hơi

6

15

Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống lạnh

6

16

Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển dùng PLC

4

17

Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điện trong nhà máy

4

18

Kỹ thuật bảo trì máy biến áp, động cơ điện và bộ biến tần

4

19

Kỹ thuật vận hành, bảo trì và vệ sinh Sensor, van tự động

4

C.

CÁC MÔN HỌC VỀ NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – TINH GỌN

 

20

Cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5S & Kaizen

2

21

Lean manufacturing, Kaizen & 5S

2

22

Cải tiến năng suất & chất lượng bằng 7 công cụ kiểm soát chất lượng (7 QC tools)

2

23

Nâng cao năng suất & cải tiến chất lượng toàn diện

2

24

Chất lượng và quản lý chất lượng toàn diện

2

25

Vấn đề chất lượng & cách thức giải quyết vấn đề một cách có hệ thống

2

26

Ergonomics

2

27

Chuyển đổi nhanh (Quick Change Over – SMED)

2

28

Quản lý, giám sát sản xuất dành cho Quản đốc, trưởng ca, chuyền trưởng, tổ trưởng

3

29

SAP Business One (ERP)

4

30

Kỹ thuật vệ sinh công nghiệp

4

D.

CÁC MÔN HỌC VỀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

 

31

Đào tạo giảng viên nội bộ (Training of trainer)

3

32

Kỹ năng đàm phán bán hàng chuyên nghiệp WIN-WIN

3

33

Kỹ năng quản lý hiện đại dành cho các cấp quản lý

3

34

Kỹ năng lãnh đạo & làm việc nhóm hiệu quả

2

35

Kỹ năng giao tiếp & hợp tác nơi làm việc

2

36

Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định

2

37

Kỹ năng lập kế hoạch & quản lý thời gian hiệu quả

2

38

Đánh giá hiệu quả làm việc, phát triển năng lực nhân viên bằng KPI

2

39

Kỹ năng đối thoại sáng tạo & giải quyết mâu thuẩn xung đột trong quan hệ lao động

2

40

Kỹ năng quản lý & đào tạo phát triển nguồn nhân lực

2

41

Nghiên cứu thị trường

2

42

Giao tiếp & chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

2

43

Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

2

44

Kỹ năng làm chủ sự thay đổi

2

45

Kỹ năng hướng dẫn kèm cặp & ủy thác công việc hiệu quả

2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype