Danh sách môn học

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT TÊN MÔN HỌC Thời lượng (ngày) A CÁC MÔN HỌC VỀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ 1 Quản lý bảo trì công nghiệp 4 2 Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì 4 3 Quản lý tồn kho và phụ tùng 2 4 Bảo trì năng suất toàn diện (Total…….