Đánh giá hiệu quả làm việc phát triển năng lực nhân viên bằng KPI

Thời lượng: 02 ngày

GIỚI THIỆU:

Mọi doanh nghiệp đều muốn biết nhân viên của mình đang làm việc & phát triển như thế nào để trên cơ sở đó có thể hoạch định nhằm đáp ứng được các nhu cầu của doanh nghiệp trong tương lai . Nhân viên cũng cần có những thông tin phản hồi về công việc mà họ đang làm . Họ cần biết những việc mình đã làm tốt vì điều này cho thấy những nổ lực của họ được ghi nhận và nhờ đó có động lực làm việc tốt hơn. Nhân viên cũng cần biết những việc mà họ làm chưa tốt, bởi vì nếu không biết được điều này thì thật khó cải tiến hiệu quả làm việc.

Là một nhà quản lý, bạn cần phải hiểu & có khả năng sử dụng công cụ đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPI một cách hữu hiệu nhằm giúp nhân viên làm việc tốt hơn. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa của việc đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPI & có cái nhìn toàn diện về qui trình đánh giá hiệu quả làm việc.

MỤC TIÊU:

Sau khóa học bạn sẽ có khả năng tốt hơn để:

 • Nhận biết mục đích ý nghĩa & lợi ích của việc đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPI.
 • Giải thích 5 bước của qui trình đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPI.
 • Cung cấp phản hồi về hiệu quả làm việc một cách xây dựng.
 • Ứng dụng thành thạo  qui trình thực hiện một cuộc phỏng vấn đánh giá.

PHƯƠNG PHÁP:

Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.  Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc.

Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
 • Hoạt động trò chơi (Learning game)
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành đông (Action plan)

NỘI DUNG:

I. Tầm quan trọng của đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPI

 • Đánh giá hiệu quả làm việc là gì?
 • Mục đích của đánh giá hiệu quả làm việc .
 • Tại sao nên sử dụng phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPI.
 • KPI & lợi ích của đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPI.
 • Những khó khăn trong quá trình thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc.
 • Xu hướng mới về đánh giá hiệu quả làm việc.

II. Qui trình đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPI

 • Các bước thực hiện:
 1. Chuẩn bị.
 2. Hoạch định
 3. Thực hiện.
 4. Đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPI.
 5. Phỏng vấn đánh giá.
 6. Hồ sơ đánh giá.

III. Phỏng vấn đánh giá

 • Lập kế hoạch & chuẩn bị.
 • Bắt đầu cuộc phỏng vấn.
 • Trong khi phỏng vấn.
 • Kết thúc cuộc phỏng vấn.
 • Thực hành phỏng vấn phỏng vấn đánh giá.

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

LIÊN HỆ:

Ms. Mai Trang – Chuyên viên tư vấn

HP: 0976.022.804

Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750

Email: info@nangsuatxanh.vn – Website: www.nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype