Công nghệ PD testing: Phương pháp “Chẩn đoán bệnh” cho máy biến áp

Máy biến áp lực (MBA) là một thiết bị quan trọng, không chỉ lớn về chi phí đầu tư mà cả về tính chất quan trọng trong vận hành hệ thống điện. Ðể giảm thiểu các sự cố MBA, việc kiểm tra và giám sát tình trạng cách điện, phát nhiệt, phóng điện cục bộ trong MBA là rất cần thiết. Hiện trên thế giới có rất nhiều công nghệ mới được chế tạo phục vụ “chẩn đoán bệnh” cho các máy biến áp như: Công nghệ phát hiện điểm phát nhiệt (hot – pot), thiết bị giám sát hàm lượng khí cháy trong dầu, thiết bị phóng điện cục bộ trong MBA ( PD testing ), thiết bị lọc dầu online…

Tại EVN, việc quản lý và đánh giá chất lượng MBA đang vận hành trên hệ thống vẫn chỉ quy định áp dụng các hạng mục thí nghiệm như các hạng mục thí nghiệm sau lắp đặt hay sau đại tu máy biến áp. Tuy nhiên, nếu theo các hạng mục quy định, khi có các số liệu lớn hơn quy định thì MBA đó đã có vấn đề hư hỏng tương đối nặng và chỉ có cách thay thế các bộ phận hư hỏng.

Trong các hạng mục đang thực hiện theo quy định có hạng mục phân tích hàm lượng khí cháy trong dầu MBA là hạng mục được coi là nhạy nhất trong việc tìm kiếm và đánh giá sự phát sinh phóng điện hay phát nhiệt bên trong MBA. Theo phương pháp này cũng khó có thể xác định được chính xác kiểu loại nguyên nhân phát sinh khí trong dầu, và cũng không thể xác định được tọa độ điểm phát sinh. Vì thế, từ trước tới nay, sau khi phát hiện các MBA có hàm lượng khí cháy cao chúng ta mới chỉ thực hiện các biện pháp lọc dầu tuần hoàn để làm giảm trị số hàm lượng các khí cháy xuống dưới mức quy định. Sau một thời gian vận hành, trong các MBA này hầu hết lại gia tăng các hàm lượng khí cháy đã được lọc (do chưa xử lý được triệt để các nguyên nhân phát sinh ra khí trong MBA).

VÀI NÉT VỀ PD TESTING

Hiện nhiều hãng có sản phẩm phát hiện phóng điện cục bộ trong MBA. Vừa qua EVN đã cho một số các đơn vị trong ngành sử dụng thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ trong MBA do hãng PD Power (USA) chế tạo. Thiết bị gồm các bộ phận chính là bộ xử lý trung tâm; các sensor âm tần; dây tín hiệu nối từ sensor tới bộ xử lý trung tâm; máy tính cá nhân khai thác và lưu trữ dữ liệu; biến dòng cao tần.

Khi trong MBA có phát sinh phát nhiệt hoặc có hiện tượng phóng điện cục bộ (dạng rất bé mà mắt thường không phát hiện được) nó sẽ tạo ra các sóng âm tần. Các sóng âm tần sẽ truyền qua các vật liệu cách điện (cứng, lỏng) truyền tới vỏ thùng MBA và các sensor sẽ nhận được các tín hiệu này. Ngoài ra, các sóng âm tần này cũng truyền tới vỏ đi qua đường nối đất của vỏ thiết bị và qua biến dòng cao tần, biến dòng cao tần cũng thể hiện được các sóng âm tần này.


Hình 1: Nứt dọc đầu cốt ti sứ 22 kV pha B, bên trong MBA AT1 Thái Nguyên

Dựa vào đồ thị dạng sóng âm tần có thể xác định được kiểu loại nguồn phát sinh sóng âm tần do cơ khí, do phóng điện cục bộ hay do nguồn nhiễu từ bên ngoài thiết bị cảm ứng đến. Xét độ lớn biên độ xung sóng âm tần, độ lớn này phản ánh mức độ của phóng điện. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, khi các xung phóng điện cục bộ có biên độ trên 300µV thì điểm phát sinh đã có các hiện tượng biến đổi về màu sắc, biến dạng về cơ học mà bằng mắt thường có thể nhận ra được.

Dựa vào dạng sóng âm tần, xem xét khoảng cách giữa 2 nhóm xung liên tiếp cũng có thể đưa ra đánh giá về mức độ nguy hiểm của hiện tượng phóng điện cục bộ trong MBA. Khoảng cách giữa 2 nhóm xung càng gần thì mức độ nguy hiểm do phóng điện cục bộ càng lớn. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, khi khoảng cách này < 5µs thì mức độ hư hỏng là rất lớn, bộ phận bên trong MBA tại vị trí đó khó có thể phục hồi được thiết bị.

Bằng việc di chuyển vị trí các sensor có thể định vị được tương đối chính xác các điểm phát sinh phóng điện cục bộ bên trong MBA.

ÐƯA PD TESTING VÀO THỰC TIỄN

Mới đây, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã sử dụng công nghệ PD TESTING để kiểm tra các máy biến áp có phát sinh thành phần khí cháy trong dầu máy biến áp, và kết quả đạt được là rất khả quan.

Tại máy biến áp AT1 trạm 220 kV Thái Nguyên, máy có phát sinh hàm lượng khí C2H2 : giá trị đo / giá trị quy định : C2H2 : 30/18 ppm. Sử dụng thiết bị PD testing, máy dò siêu âm đã phát hiện ra 2 vị trí điển hình:

– Vị trí dao động cơ khí đầu cốt ti sứ 22 kV pha B ở trong máy biến áp có biên độ vài chục µV, sau khi rút ruột kiểm tra đầu cốt Ti sứ 22 kV pha B bị nứt dọc bản ghíp.

– Tại bộ OLTC dạng sóng phóng điện cục bộ biên độ sóng 145µV, sau khi rút ruột kiểm tra các tiếp điểm bộ chọn nấc bị biến màu từ ánh bạc sang sẫm chì.

Tại máy biến áp AT2 trạm 220 kV Phố Nối, máy có phát sinh một số khí cháy có thành phần cao hơn quy định: Bảng 01.


Hinh 2: Phát nhiệt tại bộ chọn nấc OLTC MBA AT1 Thái Nguyên

Biên độ sóng âm tần của điểm OLTC trên vài chục µV, sau khi rút ruột kiểm tra điểm bắt đầu dây lên cuộn 110 kV bị phát nhiệt gần mòn hết “thịt” của lỗ ghíp cầu nối.

Sau khi sử dụng kết hợp 2 phương pháp thí nghiệm: Phương pháp phân tích hàm lượng khí cháy trong dầu MBA kết hợp với phương pháp kiểm tra phóng điện cục bộ trong MBA bằng thiết bị PD Testing, người quản lý MBA sẽ có một “bức tranh” khá rõ nét về các nguyên nhân phát sinh khí cháy trong dầu MBA. Dựa vào đó sẽ có phương án xử lý triệt để là củng cố tăng cường cách điện hay thay thế các bộ phận hư hỏng bên trong MBA để kéo dài tuổi thọ MBA cũng như đảm bảo MBA có đủ điều kiện kỹ thuật phục vụ hệ thống điện.


Hinh 3: Phóng điện và phát nhiệt tại đầu dây lên cuộn 110 kV bộ OLTC MBA AT2 Phố Nối

Ðây là một công nghệ mới được sử dụng tại Việt Nam nên cần có các hội thảo trao đổi về kết quả sử dụng thiết bị và việc đánh giá kết quả ứng dụng trong EVN. Việc có thêm các phương pháp mới trong chẩn đoán bệnh cho thiết bị điện cũng đòi hỏi chúng ta phải có thêm các quy định mới trong công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị điện.

Theo Tổng cục đo lường

*

*

Top