Chương trình đào tạo Quản lý bảo trì

  • Quản lý bảo trì công nghiệp
  • Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì
  • Quản lý tồn kho và quản lý kho phụ tùng 
  • Bảo trì năng suất toàn diện (TPM) 
  • Thiết lập hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì bằng máy tính

*

*

Top