Check list hợp lý hóa thao tác

THERBLIG

CÁC PHƯƠNG ÁN

TE Transport emty (Di chuyển tay không)

Giám số lượng chi tiết giúp giảm TE và TL

Giảm khoảng cách di chuyển

Dùng thùng câp liệu giúp dễ cung cấp chi tiết đến vị trí gia công

Có thể giảm các chuyển động chuyển hướng đột ngột hay không

Đặt các chi tiết và dụng cụ được sử dụng thường xuyên gần nơi sử dụng nhất

Tối thiểu hóa phối hợp tay – mắt trong quá trình lấy chi tiết

Có thể sử dụng đồng thời hay tay để lấy hai chi tiết không

G Grasp (Lấy 1 vật)

Có thể sử dụng thùng cấp liệu giúp dễ lấy chi tiết không

Sử dụng bộ phận giữ chi tiết tháo lắp nhanh. Thí dụ, thay bộ phận kẹp dùng vít bằng bộ phận kẹp dùng khí nén

Đặt các chi tiết và dụng cụ tại những vị trí cố định để giảm thời gian tìm kiếm

Có thể dùng tay phải để lấy 1 vật, tay trái lấy 1 vật hay không ?

Tránh việc đưa chi tiết từ tay này sang tay khác

Thiết kế chi tiết để tránh nhầm

TL Transport Loaded (di chuyển chi tiết)

Có cách nào để chi tiết trượt vào vùng làm việc thay vì phải cầm vào vùng làm việc? Thường cách này sẽ làm giảm thời gian

Có thể loại bỏ hay giảm bớt các di chuyển có chuyển hướng đột ngột

Giảm nhẹ khối lượng của chi tiết gia công và dụng cụ để giảm thời gian di chuyển

Giảm số lượng chi tiết để giảm thời gian TE và TL

Giảm khoảng cách vận chuyển

Đặt các chi tiết và dụng cụ được sử dụng thường xuyên gần nơi sử dụng nhất

 Tối thiểu hóa phối hợp tay – mắt trong quá trình di chuyển chi tiết 

 

Có thể dùng tay phải để lấy 1 vật, tay trái lấy 1 vật hay không ?

H Hold – Nắm, giữ

Therblig coi đây là 1 therblig không có ích. Có thể loại bỏ được hay không?

Có thể sử dụng những dụng cụ để giữ như kep, định vị, đồ gá, … thay vì phải giữ bằng tay hay không?

Có thể sử dụng nhưng vật giữ dùng ma sát, dính hay dùng cơ để giữ vật thay cho việc giữ bằng tay hay không?

Nếu như không thể loại bỏ việc giữ bằng tay, có thể sử dụng dụng cụ gì để hỗ trợ việc nắm, giữ hay không

RL Reload – Bỏ vật ra (sau khi gia công xong)

Có thể bỏ vật ra khỏi vị trí gia công bằng cách để rơi (thí dụ như đường trượt) hay không

Có dụng cụ để giúp đưa vật ra khỏi vị trí dễ dàng hơn không (thí dụ, thùng chứa, bộ phận giữ  chi tiết)

Có thể giảm bớt yêu cầu phối hợp tay- mắt trong việc đưa vật ra khỏi vị trí gia công

 

 

PP Preposition (Định vị sơ bộ) 

 

 

 

Therblig coi đây là 1 therblig không có ích. Có thể loại bỏ được hay không?

Có thể cải thiện tính đối xứng của việc định vị sơ bộ? Thí dụ, định vị 1 vật có tiết diện tròn vào một lỗ tròn thì dễ hơn so với định vị một vật có tiết diện vuông vào 1 lỗ tròn vì tính đối xứng của nó

Có thể thiết kế 1 bộ phận dẫn hướng hay cữ định vị cho việc định vị sơ bộ ?

Có thể thiết kế bộ phận giữ để thay cho việc giữ bằng tay hay không?

Thiết kế chi tiết và dụng cụ nhẹ nhất có thể được để tiết kiệm thời gian định vị sơ bộ

P  Position (Định vị)

Therblig coi đây là 1 therblig không có ích. Có thể loại bỏ được hay không?

Có thể cải thiện tính đối xứng của việc định vị ? Thí dụ, định vị 1 vật có tiết diện tròn vào một lỗ tròn thì dễ hơn so với định vị một vật có tiết diện vuông vào 1 lỗ tròn vì tính đối xứng của nó

Có thể thiết kế 1 bộ phận dẫn hướng hay cữ định vị cho việc định vị ?

Có thể thiết kế bộ phận giữ để thay cho việc giữ bằng tay hay không?

Dụng cụ có thể được treo trên đầu để khỏi phải địnhvị hay không

Thiết kế chi tiết và dụng cụ nhẹ nhất có thể được để tiết kiệm thời gian định vị sơ bộ

U Use – Sử dụng

Có thể sử dụng dụng cụ có hiệu quả cao hơn đ6ẻ giảm thời gian thao tác không?

Có thể sử dụng dụng cụ di động có sử dụng động cơ để giảm thời gian thao tác không?

Các chi tiết cần phải được giữ bằng bộ phận giữ chi tiết trong quá trình thao tác

Có thể sử dụng cữ gá cho việc sử dụng dụng cụ? Cữ gá là một bộ phận giữ chi tiết có cơ cấu dẫn hướng cho dụng cụ

Có thể tự động hóa hay cơ khí hóa để loại bỏ những thao tác hay không

A Asembly – Lắp ráp

Dụng cụ cầm tay có thể thiết kế nhằm giúp giảm thời gian thao tác lắp ráp

Có thể sử dụng những công cụ sử dụng động cơ di động để giảm thời gian lắp ráp không?

Bệ (đế) của vật được lắp ráp phải được định vị trên bộ phận giữ vật trong suốt thời gian lắp ráp

Có thể thiết kế với số lượng chi tiết ít nhất nhằm giảm thời gian lắp ráp hay không?

Thiết kế những thiết bị cho việc lắp ráp tự động nhằm loại bỏ việc lắp ráp bằng tay

DA Dissasembly  – Tháo dỡ

Có thể sử dụng dụng cụ cầm tay để giảm thời gian thao dỡ hay không?

Có thể sử dụng những công cụ sử dụng động cơ di động để giảm thời giam tháo dỡ không?

Bệ (đế) của vật được lắp ráp phải được định vị trên bộ phận giữ vật trong suốt thời gian tháo dỡ

Sh Search – Tìm kiếm

Therblig này được coi là không có ích. Có thể loại bỏ không?

Đảm bảo việc chiếu sáng đủ cho việc tìm kiếm

Có thể sử dụng bộ phận cấp liệu để khỏi tìm kiếm hay không

Bố trí các vật dụng ở vị trí cố định để tránh tìm kiếm : thí dụ, treo dụng cụ trên đầu

St Select – Lựa chọn

Therblig này được coi là không có ích. Có thể loại bỏ không?

Sử dụng đồ để chi tiết để tránh lựa chọn

Đảm bảo việc chiếu sáng đủ cho việc lựa chọn

Có thể sử dụng bộ phận cấp liệu để cung cấp từng cái một nhằm tránh việc lựa chọn

P Plan – Suy nghĩ , kế hoạch

Therblig này được coi là không có ích. Có thể loại bỏ không?

Loại bỏ việc công nhân phải suy nghĩ để quyết định phải làm gì kế tiếp khiến gây ra việc do dự trong chu kỳ công việc

I Inspect (Kiểm tra)

Đảm bảo việc chiếu sáng đủ cho việc kiểm tra

Giảm tối đa những tiêu chí kiểm tra, chỉ nên kiểm tra những chỉ tiêu chính. Không nên tiêu hao thời gian cho việc kiểm tra những chỉ tiêu không cần thiết

 
Có thể sử dụng dưỡng để kiểm tra thay vì phép đo hay không. Dưỡng giúp giám thời gian đo 

 

Có thể kết hợp các chỉ tiêu cần kiểm tra thay vì phải kiểm tra từng chỉ tiêu riêng rẽ

Có thể tự động hóa việc kiểm tra để loại bỏ việc kiểm tra bằng công nhân?

Có thể gốp nhiều bước kiểm tra lại thành một được không?

UD Unavoidable delay (Dừng việc ngoài ý muốn)

Therblig này được coi là không có ích. Có thể loại bỏ không?

Loại bỏ các nguyên nhân gây chờ đợi. Thí dụ, có thể tăng tốc độ của máy để giảm thời gian chu kỳ hay không?

Có thể chuyển một công việc làm bên ngoài thực hiện để choán hết thời gian chờ đợi hay không

AD Avoidable delay (Dừng việc do công nhân)

Therblig này được coi là không có ích. Có thể loại bỏ không?

Loại bỏ các nguyên nhân dừng việc

Trả thưởng cho công nhân có thời gian dừng việc ít

R Rest ( Nghỉ ngơi)

Giảm mệt mỏi cho công nhân bằng cách sử dụng máy hay dụng cụ để giảm nhu cầu nghỉ do mệt mỏi

Cải tiến thao tác để giảm mết mỏi cho công nhân


Nguyễn Minh Hà

*

*

Top