CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP – Phần 2

Bảng 1 và 2 thể hiện nội dung những công việc giám sát tình trạng cần thiết cho một hệ thống gia công thông minh, và cho thấy nhiều chức năng cần được kiểm soát theo thời gian thực. Vì thế cần xử lý song song bằng các cảm biến thông minh và những hệ thống điều khiển theo cấp. Bảng 1 và 2 cũng cho thấy rằng những công việc giám sát tình trạng cần được thực hiện trong quá trình gia công.

Hiện nay chỉ có một vài hệ thống cảm biến có khả năng cung cấp các dữ liệu RTACK trong suốt quá trình sản xuất và nhiều hệ thống được đánh giá là không đáng tin cậy hoặc không có hiệu quả sử dụng trong quá trình gia công không cần người. Trong lĩnh vực mòn hoặc hỏng dụng cụ đã có nhiều nghiên cứu sử dụng lực, năng lượng, công suất, rung động, phát âm và những hệ thống dùng cảm biến khác để tìm ra một phương pháp giám sát thích hợp. Tuy nhiên nhiều thiết bị hoặc phương pháp chưa thể hiện khả năng phân biệt rõ giữa mòn và gãy dụng cụ.

Bảng 1: Những công việc giám sát điển hình của một hệ thống gia công thông minh và liên quan đến bản thân thiết bị

 

Bộ phận

Thông số
được giám sát

Xử lý theo thời gian thực

Điều khiển thích nghi

Giám sát tình trạng

Yêu cầu chương trình

Những bộ phận trượt

Chuyển vị

Vận tốc

Gia tốc

Bôi trơn

Không

Không

Không

Các động cơ servo

Dòng điện

Không

Không

Công suất

Không

Không

Trục chính

Tốc độ

Lực

Không

Mômen xoắn

Không

Vị trí

Không

Không

Không

Động cơ trục chính

Dòng điện

Không

Không

Công suất

Không

Không

Dụng cụ cắt

Số lượng

Không

Không

Không

Lực

Không

Nhiệt độ

Không

Độ mòn

Gãy

Vít me

Tải trọng

Không

Không

Không

Bôi trơn

Không

Không

Không

Mâm cặp

Lực

Không

Không

Chiều

Không

Không

Không

Vị trí

Không

Không

Không

Hệ thống điều khiển

Nhiệt độ

Không

Không

Không

Hệ thống làm nguội

Mở/tắt

Không

Không

Không

Lưu lượng

Không

Không

Không

Nhiệt độ

Không

Không

Không

Hệ thống bôi trơn

Mở/tắt

Không

Không

Không

Áp suất

Không

Không

Không

 

 

Bảng 2: Những công việc giám sát điển hình của một hệ thống gia công thông minh và liên quan đến chi tiết gia công

 

Đặc điểm của chi tiết gia công

Thông số được giám sát

Xử lý theo thời gian thực

Điều khiển thích nghi

Giám sát tình trạng

Yêu cầu chương trình

Các kích thước chi tiết

Kích thước

Độ nhám bề mặt

Giá trị

Không

Chế độ gia công tối ưu

Chỉ số

Không

Biến dạng nhiệt

Kích thước

Không

Vị trí của chi tiết

Các dữ liệu

Không

Không

Không

Sự đồng tâm của chi tiết

Các dữ liệu

Không

Không

Lực kẹp chi tiết

Lực

Không

Không

Không

 

 

Trong trường hợp độ nhám bề mặt đã có nhiều tiến bộ trong sử dụng cảm biến quang học không tiếp xúc, mặc dù việc khắc phục những khó khăn liên quan đến nhiệt, phoi, chất lỏng làm mát và sự phát sinh khói trong quá trình gia công chưa được giải quyết tốt. Về việc xử lý độ đồng trục, vị trí và sự định vị chính xác của chi tiết gia công, những hệ thống quét laser ba chiều nhanh chóng là giải pháp tốt nhất. 

(Còn tiếp)

Phạm Ngọc Tuấn – Nguyễn Văn Hiền

*

*

Top