Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc thiết kế dùng phương pháp nhóm

Thiết kế và phát triển các sản phẩm phức tạp là một nhiệm vụ không đơn giản. Nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành bởi một nhóm kỹ sư và người quản lý. Dù là kỹ sư hay người quản lý, không ai có đủ năng lực hiểu biết và đủ thời gian để tự mình hoàn thành một dự án. Bước đầu tiên để thiết kế một sản phẩm là thành lập nhóm thiết kế. Tùy vào quy mô và yêu cầu của sản phẩm mà nhóm có những thành viên về các lĩnh vực khác nhau như thiết kế, độ tin cậy, bảo trì, vật liệu, công nghệ, an toàn, kỹ thuật con người, môi trường, mỹ thuật, tài chính, quản lý, nhà cung cấp,… Trong quá trình thiết kế nhóm thường phân chia thành từng nhóm nhỏ có quan hệ trong phạm vi công ty hoặc với một số nhà cung cấp bên ngoài. Mỗi thành viên của nhóm phải nắm được mục tiêu chung và hoàn thành phần việc mà mình được phân công.

Hiệu quả hoạt động của nhóm quyết định đến sự thành công của sản phẩm trên tất cả các khía cạnh, trong đó có độ tin cậy của sản phẩm.

Thiết kế luôn yêu cầu cân nhắc trong việc lựa chọn các giải pháp có sự tương tác qua lại lẫn nhau. Cả kỹ sư và người quản lý cần liên tục làm tối ưu giữa độ phức tạp và tính linh hoạt, chi phí thiết kế và chi phí đảm bảo hậu cần, dự phòng và tính đơn giản,… nhằm thu được những đặc tính vận hành cần thiết của sản phẩm và đạt được chi phí vòng đời nhỏ nhất. Cuối cùng, người quản lý, người kỹ sư, người làm kế hoạch hậu cần vv… và toàn nhóm, từ tài năng riêng lẻ đóng góp tạo nên lợi ích cho cả nhóm.

Người thiết kế làm việc với những ý tưởng. Ý tưởng lựa chọn được diễn tả ở dạng bản vẽ và đặc tính kỹ thuật. Ngày nay chúng được thể hiện ở dạng kỹ thuật số. Những ý tưởng này phải được biến đổi từ trìu tượng đến cụ thể, tức là từ ý tưởng thành bản vẽ và đặc tính, từ bản vẽ và đặc tính thành sản phẩm.

Những người chế tạo có thể giúp người thiết kế bằng việc chỉ ra thiết kế nào là quá phức tạp hay không có tính thực tế cho chế tạo. Họ có thể mô tả năng lực chế tạo hiện có để giúp người thiết kế lựa chọn phương pháp thiết kế thích hợp.

Những người bán hàng và dịch vụ sẽ cung cấp thông tin độ tin cậy được quan sát từ khách hàng, cũng như các tác động bởi sự bảo trì được thực hiện ra sao và bởi số hư hỏng do thiếu kinh nghiệm, bất cẩn, hoặc huấn luyện người sử dụng không phù hợp. Thiếu phụ tùng thay thế, thiết bị thử cần thiết hoặc các nguồn hậu cần khác không sẵn sàng khi cần cũng làm giảm độ tin cậy của sản phẩm trong sử dụng.

Bảng 1: Bảng câu hỏi của nguyên tắc thiết kế dùng phương pháp nhóm

TT

Yếu tố đánh giá

Không

1

Có xác định sản phẩm thiết kế là đơn giản hay phức tạp – là một dự án chưa?

 

 

2

 Nhóm thiết kế sản phẩm có được thành lập chưa?

 

 

3

 Các thành viên của nhóm có đủ đáp ứng với quy mô thiết kế sản phẩm chưa?

 

 

4

 Các lĩnh vực thiết kế máy, độ tin cậy, bảo trì, vật liệu, an toàn, tài chính, người quản lý, nhà cung cấp, v.v… đã được đề ra và có chuyên gia đảm đương chưa?

 

 

5

 Sản phẩm có được chia thành các cụm chính (chức năng, thân, truyền động, thủy lực, v.v…) để giao cho từng nhóm thiết kế cụ thể chưa?

 

 

6

 Lãnh đạo nhóm có được chỉ định chưa? Lãnh đạo nhóm có nắm được mục đích và nhiệm vụ từng bộ phận chưa?

 

 

7

 Nguyên tắc làm việc của nhóm, tính độc lập, sự phối hợp bàn bạc những vấn đề liên quan có được đề ra và thông báo cho toàn nhóm chưa?

 

 

8

 Ngoài trách nhiệm của từng nhóm nhỏ, người chịu trách nhiệm giám sát từng nguyên tắc thiết kế có được giao nhiệm vụ cụ thể chưa?

 

 

9

 Việc xây dựng kế hoạch thiết kế, lập các bảng biểu và theo dõi kết quả thực hiện có được xác lập chưa?

 

 

10

 Sản phẩm là thành quả của cả nhóm, mọi thành viên có nhận thức được như vậy và sẵn sàng tuân thủ các quy định đề ra chưa? 

 

 

Phạm Ngọc Tuấn – Hoàng Trần Trung Tín

*

*

Top