Các chương trình đào tạo và tư vấn

Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:              Trong sản xuất mỗi doanh nghiệp thường có hàng ngàn loại thiết bị khác nhau đang hoạt động. Mỗi thiết bị đều cần được bảo trì thích hợp để thực hiện yêu cầu của sản xuất nhưng làm thế nào để quản lý hết toàn bộ…….

Quản lý bảo trì công nghiệp (nâng cao)

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những tri thức về đo lường hiệu quả công tác bảo trì nhằm đánh giá hiện trạng bảo trì tại doanh nghiệp. Từ đó, học viên có thể áp dụng các phương pháp phân tích nguyên nhân và những giải…….

Quản lý bảo trì công nghiệp (cơ bản)

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học đề cập đến những vấn đề cơ bản và nền tảng về bảo trì hiện đại để mọi người trong doanh nghiệp từ lãnh đạo cấp cao cho đến nhân viên tại phân xưởng đều hiểu biết và đồng lòng ủng hộ để thực hiện…….

Bảo trì năng suất toàn diện – TPM

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Nếu bảo trì được xem như là một khoa học và công nghệ chăm sóc sức khỏe máy móc thì bảo trì năng suất toàn diện (TPM) là một chương trình bảo trì liên quan đến một khái niệm mới về bảo trì nhà máy và thiết…….

Quản lý tồn kho phụ tùng

Thời lượng: 24 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học tập trung vào các vấn đề cơ bản quản lý tồn kho phụ tùng thay thế bao gồm khái niệm, vấn đề, các kỹ thuật lập kế hoạch và giải pháp nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng của thiết bị. Khóa học cũng đề…….

Top