Các chương trình đào tạo và tư vấn

Ergonomics

Thời lượng: 16 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản và hiện đại về công thái học (môn học về các yếu tố con người, ergonomics), là một môn học về khả năng, giới hạn của con người, từ đó có thể tăng khả năng và tối ưu…….

Sản xuất tinh gọn

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về sản xuất tinh gọn nhằm tạo ra một môi trường làm việc có năng suất trong công ty. Từ đó, học viên có thể tự tin sử dụng những kinh nghiệm và kỹ năng vừa được…….

Quản lý kho hàng

Thời lượng: 24 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học “QUẢN LÝ KHO HÀNG” cung cấp những hiểu biết cần thiết về – Tăng hiệu quả sử dụng mặt bằng kho; – Tăng năng suất lao động trong kho; – Cải thiện độ chính xác của công việc xuất nhập tồn kho; NỘI DUNG KHÓA…….

Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật phân tích hư hỏng, công nghệ và thiết bị giám sát tình trạng thiết bị. Trên cơ sở đó, học viên có thể thực hiện các công việc chẩn đoán, đánh giá nhằm đảm…….

Kỹ thuật bảo trì hệ thống vi xử lý

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Môn học “KỸ THUẬT BẢO TRÌ HỆ THỐNG VI XỬ LÝ” cung cấp các kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính, thành phần và cấu trúc của bộ vi xử lý; Các thiết bị xuất nhập thông dụng; Các tập lệnh và sự vận hành…….

Kỹ thuật bảo trì hệ thống điện tử

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học “KỸ THUẬT BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ” cung cấp cho học viên những kiến thức về bảo trì các hệ thống nguồn, các hệ thống điều khiển điện áp, NỘI DUNG KHÓA HỌC:  Khái niệm chung về bảo vệ tránh tai nạn do dòng…….

Top