Các chương trình đào tạo và tư vấn

Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính

Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính (Computerized Maintenance Management System – CMMS) được ứng dụng vào sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:     Trong sản xuất mỗi doanh nghiệp thường có hàng ngàn loại…….

Đào tạo An toàn, vệ sinh lao động

An toàn lao động, vệ sinh lao động – Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo An toàn lao động, vệ sinh lao động là một trong những nội dung được nhiều khách hàng quan tâm nhất trong các chương trình đào tạo của Công ty CP Năng Suất Xanh, đây là chương trình mà người lao động cần phải được tham gia, để góp phần tạo…….

Kỹ năng Lập kế hoạch & quản lý thời gian hiệu quả

Thời lượng: 02 ngày MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Thật ra đa phần các nhà quản lý sản xuất là được đề bạt từ những người sản xuất giỏi chuyên môn vì vậy tình trạng các nhà quản lý thiếu kỹ năng quản lý và điều hành tổng thể không phải là trường hợp dị biệt.…….

Kỹ năng quản lý giám sát sản xuất

Thời lượng: 02 ngày GIỚI THIỆU: Thật ra đa phần các nhà quản lý sản xuất là được đề bạt từ những người sản xuất giỏi chuyên môn vì vậy tình trạng các nhà quản lý thiếu kỹ năng quản lý và điều hành tổng thể không phải là trường hợp dị biệt. Họ là…….

Kỹ năng làm chủ sự thay đổi

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Môi  trường làm việc ngày nay cũng đã đổi thay một cách sâu sắc trong vòng 40 năm trở lại đây, và thật khó có thể hình dung rằng “Một doanh nghiệp, một tổ chức nào đó có thể đứng yên mà không cần thay đổi!". Sự…….

Kỹ năng kèm cặp và ủy thác công việc

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Người quản lý là người hỗ trợ để sao cho công việc trong nhóm bộ phận của mình chạy thông suốt. Và một trong những nhiệm vụ chủ yếu của người quản lý là xây dựng một nhóm làm việc có thể thực hiện công việc một…….