Chương trình đào tạo và tư vấn về Quản lý bảo trì

Đào tạo Quản lý bảo trì công nghiệp (nâng cao)

Bảo trì thiết bị công nghiệp là một công việc vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất, giữ cho thiết bị luôn hoạt động ổn định theo lịch trình mà bộ phận sản xuất đã lên kế hoạch. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những tri thức về…….

Đào tạo Bảo trì năng suất toàn diện TPM

Đào tạo Bảo trì năng suất toàn diện TPM, cung cấp các kiến thức cơ bản về TPM nhằm giúp các học viên tham gia thực hiện thành công một chương trình áp dụng TPM trong doanh nghiệp. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Nếu bảo trì được xem như là một khoa học và công nghệ…….

Đào tạo Bảo trì tự quản

Đào tạo Bảo trì tự quản (Autonomous maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa, bảo trì máy và nhận diện các hư hỏng ở một mức độ nhất định. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về TPM (Bảo trì năng suất toàn diện)…….

Đào tạo Quản lý tồn kho phụ tùng

Đào tạo Quản lý tồn kho phụ tùng là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm, quản lý tốt nguồn phụ tùng dự trữ tồn kho sẽ giúp công ty bạn tiết kiệm rất nhiều về thời gian và chi phí. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học tập trung vào các vấn đề cơ…….

Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính

Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính (Computerized Maintenance Management System – CMMS) được ứng dụng vào sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:     Trong sản xuất mỗi doanh nghiệp thường có hàng ngàn loại…….