CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN VỀ KỸ NĂNG

Kỹ năng giao tiếp sáng tạo và hợp tác nơi làm việc

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Trong doanh nghiệp nhiệm vụ chính của người quản lý không phải là trực tiếp thực hiện công việc mà là tổ chức đội ngũ nhân viên thực hiện công việc. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, bởi vì nó đòi hỏi người quản lý phải…….

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Trong mọi lĩnh vực của đời sống hằng ngày, chúng ta luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và trong lĩnh vực quản lý cũng tương tự như vậy, nhưng ở mức độ quan trọng hơn. Thật ra, người ta thường nói rằng điều quan…….

Top