Chương trình đào tạo và tư vấn về Kỹ thuật bảo trì

Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật phân tích hư hỏng, công nghệ và thiết bị giám sát tình trạng thiết bị. Trên cơ sở đó, học viên có thể thực hiện các công việc chẩn đoán, đánh giá nhằm đảm…….

Kỹ thuật bảo trì hệ thống vi xử lý

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Môn học “KỸ THUẬT BẢO TRÌ HỆ THỐNG VI XỬ LÝ” cung cấp các kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính, thành phần và cấu trúc của bộ vi xử lý; Các thiết bị xuất nhập thông dụng; Các tập lệnh và sự vận hành…….

Kỹ thuật bảo trì hệ thống điện tử

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học “KỸ THUẬT BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ” cung cấp cho học viên những kiến thức về bảo trì các hệ thống nguồn, các hệ thống điều khiển điện áp, NỘI DUNG KHÓA HỌC:  Khái niệm chung về bảo vệ tránh tai nạn do dòng…….

Kỹ thuật bảo trì hệ thống bơm và đường ống

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức về các loại bơm và đường ống; Phân loại, nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các loại bơm sử dụng trong công nghiệp và đang lưu hành trên thị trường; Các hệ thống bơm và đường…….

Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa cơ khí

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC Khóa học cung cấp những hiểu biết cần thiết để học viên có thể nắm vững các khái niệm, yêu cầu kỹ thuật về bảo trì và sửa chữa cơ khí, đặc biệt là những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân gây hư hỏng và biện pháp…….

Kỹ thuật bôi trơn và chất bôi trơn

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp những hiểu biết cần thiết để học viên có thể nắm vững các khái niệm, yêu cầu kỹ thuật về bôi trơn, các loại chất bôi trơn, các kỹ thuật giám sát bôi trơn và lập kế hoạch bôi trơn cho máy móc,…….

Kỹ thuật vận hành, bảo trì lò hơi và thiết bị áp lực cao

Thời lượng: 48 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp các kiến thức và trang bị cho học viên những kỹ năng: Hiểu được nguyên lý làm việc của nồi hơi. Hiểu được chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống hơi. Nắm được các nguyên tắc…….

Top