Các chương trình đào tạo và tư vấn

Kỹ năng giao tiếp sáng tạo và hợp tác nơi làm việc

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Trong doanh nghiệp nhiệm vụ chính của người quản lý không phải là trực tiếp thực hiện công việc mà là tổ chức đội ngũ nhân viên thực hiện công việc. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, bởi vì nó đòi hỏi người quản lý phải…….

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Trong mọi lĩnh vực của đời sống hằng ngày, chúng ta luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và trong lĩnh vực quản lý cũng tương tự như vậy, nhưng ở mức độ quan trọng hơn. Thật ra, người ta thường nói rằng điều quan…….

Kỹ thuật vệ sinh công nghiệp

Thời lượng: 32 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học “KỸ THUẬT VỆ SINH CÔNG NGHIỆP” cung cấp cho học viên những kiến thức hiện đại về các kỹ thuật vệ sinh công nghiệp nhằm tổ chức và hình thành một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo vệ sinh. Từ đó, học…….

Kỹ thuật an toàn và môi trường

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về các kỹ thuật an toàn trong lao động, nắm rõ các nguy cơ mất an toàn trong lao động, các vấn đề về vệ sinh công nghiệp, làm cho họ hiểu được mục đích, ý nghĩa…….

An toàn hàn

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể: –   Nhận biết các nguy cơ khi tiến hành công việc hàn. –   Biết cách kiểm tra và bảo trì các thiết bị hàn. –   Hiểu được quy trình vận hành an toàn trong công việc hàn. …….

An toàn gas

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Các vụ tai nạn, sự cố môi trường và cháy, nổ trong sản xuất do sử dụng gas LPG xảy ra ngày càng nhiều. Do vậy, công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ không chỉ là yêu cầu bắt…….

An toàn thiết bị nâng

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về an toàn cho các thiết bị nâng. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành các thiết…….

An toàn làm việc trong không gian hẹp

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về an toàn trong không gian hẹp nhằm tổ chức và hình thành một môi trường làm việc an toàn trong không gian hẹp. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các giải…….

Top