Bảy công cụ thống kê – phần v

7. Thông tin tham khảo

 

Gợi ý của người viết về tính ưu tiên của việc áp dụng công cụ theo tính chất của Doanh nghiệp, những thuận lợi khó khăn khi áp dụng công cụ

Việc ứng dụng các công cụ thống kê là không thể thiếu trong hoạt động quản lýchất lượng của mỗi tổ chức, và tầm quan trọng này là rất lớn trong quá trình phát triển của doanh nghiêp, mỗi công cụ sẽ mang đến một phương pháp giải quyết. Tuy nhiên cần lưu ý rằng để giải quyết một vấn đề nào đó người ta không bao giờ dùng một công cụ duy nhất mà thường dùng đến hai, ba và bốn công cụ hoặc nhiều hơn thế nữa. Từđó quá trình chọn công cụ thích hợp với nhu cầu cụ thể của từng vấn đề còn là kinh nghiệm và tầm am hiểu của mỗi người.
 


 

“Người phù hợp nhất, người mà có thể theo dõi chất lượng sản phẩm hàng ngày làngười gần nhất, người luôn luôn bên cạnh sản phẩm” Con người ở đây là công nhân,người điều hành phân xưởng, người trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm

và cung cấp dịch vụ. Nếu những người đó có thể tham gia vào quá trình kiểm soátvà quản lý, thì đây sẽ là cơ sở để khuyến khích cải tiến hiệu quả nhất và là cách ít tốn kém nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm.  Tóm lại, nền tảng của thực hiện kiểm soátchất lượng dựa trên dữ liệu thực tế là sự tham gia của tất cả mọi người, đặc biệt lànhững những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.

 

Cán bộ công nhân viên cần phải được đào tạo hợp lý ở các mức độ khác nhau tuỳmục đích sử dụng.  Ví dụ: Cán bộ quản lý và các giám sát viên phải quen thuộc với các công cụ kiểm soát chất lượng và hiểu rõ cơ sở  của phương pháp thống kê đựoc sửdụng trong quản lý chất lượng. Họ cũng phải được đào tạo đầy đủ để hướng dẫn nhân viên áp dụng đúng các kỹ thuật thống kê. Tổ trưởng tổ dịch vụ hoặc phân xưởng sảnxuất phải được đào tạo về các phương pháp thống kê để có thể áp dụng 7 công cụ quản lý chất lượng. Họ phải có khả năng áp dụng các kỹ thuật thống kê để cải tiến việc kiểm soát chất lượng cũng như các công việc hàng ngày.

 

Ngoài 7 công cụ nêu trên, Để tìm nguyên nhân của vấn đề chúng ta có thể ápdụng một số phương pháp cơ bản sau đây:

 

–       Phương pháp 4M: sắp xếp những nguyên nhân vào bốn loại chính (gọi là 4M)

 

o   Nhân lực
o   Máy móc
o   Vật tư.

o   Phương pháp

 

Ngoài ra, còn có thể dung thêm 1M nữa là đo lường.

 

–       Phương pháp 5W và 2H:

 

Phương pháp 5W và 2H được thực hiện bằng cách nhắc đi nhắc lại những câu hỏibắt đầu bằng những từ như: Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Tại sao, Như thế nào, Bao nhiêu. Phương pháp này làm cho việc phân tích sự việc một cách rõ ràng, có thể dẫn tới một giải pháp đầy đủ nhất.

 

Kỹ năng này do Sakichi Toyoda đưa ra và đã được sử dụng phổ biến tại ToyotaMotor Corporation trong quá trình tìm hiểu và cải tiến hệ thống sản xuất của hãng. Kiến trúc sư của việc cải tiến hệ thống này (Toyota Production System), ông TaiichiOhno, miêu tả phương pháp này là để "… căn bản của hệ thống tiếp cận mang tính khoa học của hãng Toyota… bằng cách chúng tôi liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi Whyđến 5 lần và nhanh chóng tìm ra gốc rễ vấn đề để cải thiện."

 

o   Vấn đề cần xác định là gì? Quá trình thực hiện sai ở điểm nào? (WHAT)

 

o   Vấn đề xảy ra ở đâu? (WHERE)

 

o   Khi nào vấn đề xảy ra ? (WHEN)

 

o   Ai chịu trách nhiệm quá trình liên quan? (WHO)

 

 

 o   Tại sao để vấn đề xảy ra? (WHY)

 

o   Vấn đề xảy ra như thế nào? (HOW) Số lượng bị ảnh hưởng? Mức nghiêm trọngcủa vấn đề? (HOW MUCH)

 

Câu hỏi có thể không dừng ở 5 mà có thể là 6 hay 7… thậm chí nhiều hơn cho đến khi tìm ra nguyên nhân cuối, gốc rễ nhất. Con số 5 chỉ có tính ước định rằng cần cónhiều bước truy vấn, nhiều bước tìm hiểu để đi đến nguyên nhân thực thụ, không dừngở các nguyên nhân bề mặt.

 

Song song  với  phương  pháp  5W  và  2H,  có  thể  dùng  thêm  phương  pháp Kepner-Tregoe. Nguyên tắc của phương pháp này là sau khi đặt một câu hỏi thuận thì tiếp tục đặt một câu hỏi ngịch.

 

–       Phương pháp não công (brainstorming) là phương pháp tập thể, trong đó nănglực sáng tạo của mỗi người được tăng cường nhờ vào sự phản ảnh ý kiến của nhữngngười khác trong nhóm.

 

8. Tài liệu tham khảo

 

–    Phạm Ngọc Tuấn, Đảm bảo chất lượng, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2005.

–    Website: http://www.vpc.vn/

*

*

Top