Bảo trì

16893FE_DA_0526brink.money

Một tiềm năng tăng đáng kể lợi nhuận bị bỏ qua

Đó là việc cải thiện quản lý bảo trì với việc sử dụng phần mềm Quản lý thiết bị và bảo trì. Ở các nước, việc sử dụng loại phần mềm này cũng tương tự như ứng dụng ISO 9000 ở Việt nam, nhưng ở Việt nam, việc này ít được quan tâm và sử…….

baotri

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý bảo trì

Ứng dụng CNTT trong quản lý bảo trì (BT) có thể góp phần tăng 20% năng suất và doanh thu của nhà máy, giảm 20% thời gian ngừng máy, giảm 10 – 20% lượng tồn kho phụ tùng, tăng 10% tuổi thọ máy, giảm 5 – 15% tổng chi phí BT, giảm 10 – 20%…….

upload547d6c4f1b9f6

Qui trình bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện

Hệ thống điện và thiết bị liên quan a)  Nguyên nhân Hiện nay, sự rò rỉ, chập điện là nguyên nhân gây cháy nổ hàng đầu ở nước ta. Qua quá trình hoạt động trong lĩnh vực chúng tôi đúc kết được một số nguyên nhân gây nên sự cố rò rỉ, chập điện như sau:…….

upload5398026149d1a

KPI đo lường và quản lý chức năng bảo dưỡng (Phần 3)

Các loại chỉ số KPI cho chức năng bảo dưỡng Tiến trình độ tin cậy của tài sản ở trên đã biểu diễn tổng thể ‘tất cả’ nhiệm vụ cần thiết để hỗ trợ chức năng bảo dưỡng. Tiến trình này là một chuỗi cung ứng. Nếu một bước trong tiến trình này bị bỏ…….

upload5398026149d1a

KPI đo lường và quản lý chức năng bảo dưỡng (Phần 2)

Bài viết này tập trung vào việc xác định chỉ số KPI theo dõi hiệu quả hoạt động cho các chức năng bảo dưỡng, chứ không phải là sự tổ chức cho hệ thống bảo dưỡng. Chức năng bảo dưỡng có thể liên quan đến các đơn vị khác nằm ngoài tổ chức bảo dưỡng.…….

Top