Áp dụng các công cụ thống kê nhằm kiểm soát và cải tiến chất lượng tại doanh nghiệp

Thời lượng: 24 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Áp dụng các công cụ thống kê giúp doanh nghiệp nhận biết, xác định sự biến động về chất lượng của sản phẩm, chất lượng của quá trình trong hệ thống, qua đó giúp doanh nghiệp xác định nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm cải tiến chất lương sản phẩm/ quá trình. Áp dụng hiệu quả các công cụ thống kê trong hoạt động của doanh nghiệp sẽ mang lại những lợi ích đáng kể trong việc giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm.

Khóa đào tạo “Áp dụng các công cụ thống kê nhằm kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp” được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên tham dự và đạt yêu cầu khóa đào tạo có thể lựa chọn và ứng dụng các công cụ thống kê phù hợp yêu cầu kiểm soát quá trình/sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Là nền tảng cho việc triển khai áp dụng hệ thống 6 Sigma vào doanh nghiệp trong tương lai.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Giới thiệu về chất lượng và kiểm soát chất lượng
 • Giới thiệu về quá trình và kiểm soát quá trình
 • Vai trò của kỹ thuật thống kê trong kiểm soát chất lượng
 • Các công cụ thống kê cơ bản thường dùng trong kiểm soát chất lượng
 • Xem xét và đánh giá cách thức thu thập và phân tích dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp
 • Kinh nghiệm áp dụng kỹ thuật thống kê tại các doanh nghiệp
 • Ứng dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát quá trình

+ Phiếu kiểm tra (Checksheet)

+ Biểu đồ Pareto (Pareto chart)

+ Biểu đồ phân tán (Scatter diagrams)

+ Lưu trình (Flow chart)

+ Sơ đồ nhân quả (Cause and effect diagrams)

+ Biểu đồ phân bố (Histograms)

 • Sử dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu
 • Biểu đồ kiểm soát (Control charts)

+ Các biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu liên tục

+ Các biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu rời rạc

 • Sử dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu
 • Hướng dẫn thực tế và hỏi đáp

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Trình bày nội dung, chia sẻ cá nhân, thuyết trình cá nhân/đội nhóm, đánh giá hiện trường kết hợp hoạt động thực tế và lý thuyết.

NHỮNG KẾT QUẢ MONG MUỐN:

Hiểu và áp dụng một số công cụ thống kê cơ bản để giải quyết các vấn đề về chất lượng;

Biết cách lựa chọn và áp dụng vào thực tế quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp để kiểm soát chất lượng sản phẩm/ quá trình;

Biết cách ứng dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu.

Nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp bằng cách sử dụng các công cụ thống kê đáp ứng các yêu cầu khách hàng.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype