An toàn và môi trường

upload50caae47bce2c

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007 – Phần 2

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007 – Phần 2

V. Đánh giá rủi ro Mọi công việc đều tiềm ẩn những rủi ro trong đó. Muốn công việc tiến hành một cách hiệu quả và an toàn, phải đánh giá rủi ro cho chính công việc đó. 5.1. Định nghĩa Đánh giá rủi ro là quá trình tìm hiểu những rủi ro có thể và…….

image_gallery

An toàn trong công việc hàn điện

Công việc hàn điện có thể tổ chức cố định trong các nhà xưởng, ngoài trời, hoặc có thể tổ chức tạm thời ngay trong những công trình xây dựng, sửa chữa Khi thực hiện công việc hàn điện cần thực hiện theo các yêu cầu sau: -Việc chọn quy trình công nghệ hàn ngoài…….

ac_quy_1_akws

Đề phòng điện chạm mát

Trường hợp thiết bị điện bị hỏng cách điện hoặc vì lý do nào đó bị chạm điện ra vỏ kim loại của máy điện sẽ gây ra hiện tượng điện chạm mát. Sự cố điện chạm mát rất nguy hiểm do: – Yếu tố bất ngờ. Người sử dụng không biết được điện chạm…….

phong-chay-chua-chay

Các biện pháp đề phòng cháy điện

Đề phòng quá tải: -Khi thiết kế phải chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện sử dụng. -Không được tự ý câu mắc thêm qua nhiều dụng cụ tiêu thụ điện trên mạng. -Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ các máy móc, thiết bị, dây dẫn không để nóng quá mức qui…….

cnud_t12-09-60

AN TOÀN TỰ ĐỘNG HÓA

  Những thách thức đối mặt an toàn tự động hóa được phản ánh trong các xu hướng. Thị trường muốn bao gồm mọi thứ, các giải pháp thích hợp từ cảm biến đến cơ cấu chấp hành. Ethernet đang phát triển và trở thành một hệ thống thông tin liên lạc phổ thông. Kết…….

Top