An toàn và môi trường

upload5021efd415834

Thiết bị bàn nâng – Những nguy cơ cần phòng ngừa

Trong tháng 8 vừa qua, Cơ quan An toàn vệ sinh lao động của Mỹ (OSHA) đã ban hành một cảnh báo nguy hiểm về sự nguy hiểm của việc sử dụng bàn nâng trong các sự kiện điện ảnh và chức năng. Bàn nâng là một loại bàn nâng di động dùng thủy lực,…….

upload5022053a4dd94

Các biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao

1. Yêu cầu đối với người làm việc trên cao    Người làm việc trên cao phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: – Từ 18 tuổi trở lên. – Có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe làm việc trên cao do cơ quan y tế cấp. Định kỳ 6 tháng phải…….

upload5029ba7eaaca5

Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện

 Theo Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, hàng năm cả nước xảy ra khoảng từ 400 đến 500 vụ tai nạn do điện, làm từ 350 đến 400 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương, trong đó 70% số vụ tai nạn có nguồn gốc từ…….

upload5029bb9fccd22

An toàn trong lắp đặt và sử dụng điện trong thi công

 Khi lắp đặt sử dụng, sửa chữa các thiết bị điện và mạng lưới điện thi công trên công trường phải tuân theo các quy định sau:  – Công nhân điện cũng như công nhân vận hành các thiết bị điện phải được học tập, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu về kỹ thuật…….

image_gallery

An toàn trong công việc hàn điện

Công việc hàn điện có thể tổ chức cố định trong các nhà xưởng, ngoài trời, hoặc có thể tổ chức tạm thời ngay trong những công trình xây dựng, sửa chữa Khi thực hiện công việc hàn điện cần thực hiện theo các yêu cầu sau: -Việc chọn quy trình công nghệ hàn ngoài…….

Top