An toàn xây dựng

Thời lượng: 8 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về an toàn trong xây dựng nhằm tổ chức và hình thành một môi trường làm việc an toàn trong quá trình xây dựng. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và an toàn trong các hoạt động xây dựng của công ty.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Những vấn đề chung về an toàn trong xây dựng.
 • Những yêu cầu an toàn khi thiết kế nhà máy công nghiệp.
 • Những yêu cầu về an toàn khi tổ chức thi công.
 • Kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
 • Phân tích điều kiện lao động và nguyên nhân tai nạn trong xây dựng.
 • An toàn trong quá trình hàn điện và hàn oxy – acetylen.
 • An toàn trong quá trình sơn, quét vôi.
 • An toàn khi sử dụng các loại thang.
 • An toàn trong quá trình làm việc trên cao.
 • An toàn đối với thợ xây, thợ bê tông, thợ mộc xây dựng.
 • An toàn trong quá trình lắp, tháo dỡ giàn giáo, giá đỡ.
 • Phân tích, đánh giá về hiện trạng an toàn trong xây dựng tại Công ty.
 • Đề xuất một số giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và an toàn trong xây dựng tại Công ty.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các nhà quản lý lao động, quản lý sản xuất, các kỹ thuật viên, công nhân có liên quan đến những nội dung của khóa đào tạo.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giảng dạy lý thuyết về những vấn đề an toàn trong xây dựng kết hợp với thực hành đánh giá hiện trạng, đồng thời đề xuất các giải pháp để cải thiện điều kiện làm việc và an toàn trong các hoạt động xây dựng của công ty.

TÀI LIỆU: 

Tài liệu “An toàn xây dựng” được biên soạn dành riêng cho Công ty và được phát cho mỗi học viên.

Nội dung của khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của công ty.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vngiaovu@nangsuatxanh.vn

*

*

Top