AN TOÀN TỰ ĐỘNG HÓA

 

Những thách thức đối mặt an toàn tự động hóa được phản ánh trong các xu hướng. Thị trường muốn bao gồm mọi thứ, các giải pháp thích hợp từ cảm biến đến cơ cấu chấp hành. Ethernet đang phát triển và trở thành một hệ thống thông tin liên lạc phổ thông. Kết quả là thế giới của công nghệ thông tin trên và tự động hóa đang phát triển gần với nhau hơn, mà mang đến những thách thức mới không chỉ về an toàn mà cả về an ninh.
 

Xu hướng đang di chuyển từ kiến trúc điều khiển tập trung độc quyền sang phân quyền, một tổ hợp cơ điện tử và tự động hóa độc lập.

Cùng với sự phát triển liên tục của công nghệ, các tiêu chuẩn cũng có một vai trò chủ chốt – một thực tế cũng được phản ánh trong xu hướng phát triển.
Hiện tại đang có một loạt các tiêu chuẩn và chỉ thị về máy móc thiết bị an toàn là hoàn toàn mới hoặc là để thay thế các phiên bản hiện tại. Có hai thay đổi quan trọng nhất là thiết bị chỉ thị mới (2006/42/EC) sẽ có hiệu lực vào 29/12/2009, và tiêu chuẩn EN ISO 13849-1 sẽ thay thế tiêu chuẩn EN 954-1. Tiếp đó, thêm DIN EN 62061 vào lĩnh vực tiêu chuẩn DIN EN 61508. Những kỳ vọng chung là quá trình chuyển đổi sẽ không tạo ra bất cứ giải pháp an toàn dễ dàng hơn cho người dùng cuối và máy tích phân hệ thống.
Những tiêu chuẩn mới chủ yếu xem xét vòng đời của một nhà máy hoặc một thiết bị từ thiết kế cho đến phần rời rạc. Một sự đánh giá định lượng có thể cung cấp một phương thức mà bằng cách đó có thể tính được từng tác động dây chuyền ở mọi nơi từ cảm biến cho đến cơ cấu chấp hành và để so sánh những tác động này với những yêu cầu có sẵn từ những phân tích rủi ro. Như những nhà sản xuất, nó cần đại diện cho từng phân đoạn trong chuỗi cung cấp này và cung cấp cho người dùng những giải pháp tương thích để giảm bớt sự phức tạp và đầu tư giao diện cho người sử dụng.

 

Kết hợp chuyển động an toàn vào trong sự truyền động
Xu hướng tương lai là chuyển động an toàn, hay nói cách khác là sự tích hợp của an toàn vào trong công nghệ truyền động. Sự tích hợp các chức năng an toàn sẽ tiếp tục phát triển và cung cấp cho người sử dụng một giải pháp tất cả trong một. Dịch vụ hỗ trợ người sử dụng với mục tiêu chuyên môn cụ thể các ứng dụng của họ sẽ tiếp tục phát triển.
Trong điều khoản của mạng và truyền dữ liệu, văn phòng thông tin được chuyển vào thế giới của tự động hóa nhờ Ethernet. Đây là một sự phát triển tương tự với các hệ thống tiêu chuẩn fieldbus có một lớp về an toàn đang được thêm vào giao thức hiện tại trở về trước.
Sự kết hợp văn phòng và tự động hóa có ý nghĩa là khía cạnh bảo mật và độ khả dụng sẽ trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là việc mở giao diện trên một hệ thống Ethernet và hệ thống công nghiệp sử dụng hệ thống Wireless. Điều này đòi hỏi tự động hóa phải dược kiểm tra toàn bộ về an toàn và an ninh. 

 

Điều khiển phân cấp
Việc phân cấp chức năng điều khiển cũng sẽ tiếp tục được phát triển, theo đó điều quan trọng để phân biệt giữa hai khía cạnh khác nhau. Như là một bước đầu tiên, việc phân cấp ngoại vi cho phép bạn giảm số lượng dây cần thiết cũng như các chi phí liên quan. Bước thứ hai, có thể để phân quyền điều khiển chương trình giống hệt nhau, các chức năng còn cho phép module hóa hoàn chỉnh.

 

Quan điểm tập trung
Những giải pháp hiện nay cho hệ thống kiểm soát nhiều mạng lưới mang lại mức độ phức tạp cao hơn đáng kể đối với người sử dụng. Trong trường hợp này, chúng tôi tin rằng các giải pháp đó sẽ được thiết lập để nó dễ dàng sử dụng hơn cho người dùng để xử lý mạng của hệ thống kiểm soát và tránh những vấn đề về giao diện ngay từ đầu. 

 

Giải pháp phần mềm
Nơi mà các đơn vị thường liên kết với nhau bằng phương pháp đi dây, xu hướng hiện nay là hướng tới người sử dụng giải pháp phần mềm thân thiện. Với một loạt chức năng lớn hơn mặc dù nó sẽ làm tăng tính phức tạp, mục đích là để đơn giản hóa kỹ thuật và dịch vụ thông qua công cụ phân tích.
Trước đây, tự động hóa an toàn được đặc trưng bởi sự phân tách con người và các hoạt động nguy hiểm. Nếu sự truy cập được yêu cầu, quá trình này được chuyển giao cho một điều kiện an toàn bằng cách sử dụng bộ cảm biến chuyển mạch. Nhưng phải thường xuyên dừng lại và khởi động lại quá trình sản xuất là một bất lợi. Những công nghệ mới từ kết quả xử lý ảnh mở ra một loạt các tối ưu hóa khả năng tương tác lẫn nhau của con người và máy và tạo ra tiềm năng nâng cao năng suất và hiệu quả chi phí.

Đăng Hải (Theo www.control.com)

Nguồn: Tự động hóa ngày nay

*

*

Top