An toàn thiết bị nâng

Thời lượng: 8 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về an toàn cho các thiết bị nâng. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành các thiết bị nâng, đề xuất các giải pháp giám sát tình trạng hư hỏng, bảo trì và sửa chữa kịp thời các bộ phận của thiết bị nâng sắp bị hư hỏng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Những vấn đề cơ bản về an toàn thiết bị nâng.
 • Giới thiệu về một số thiết bị nâng thông dụng.
 • Các yếu tố gây rủi ro và không an toàn khi vận hành thiết bị nâng.
 • Xe nâng: vận hành, kiểm tra, kiểm định và an toàn.
 • Pa lăng: vận hành, kiểm tra, kiểm định và an toàn.
 • Cần cẩu: vận hành, kiểm tra, kiểm định và an toàn.
 • Thang máy: vận hành, kiểm tra, kiểm định và an toàn.
 • Tời: vận hành, kiểm tra, kiểm định và an toàn.
 •  Một số thiết bị nâng khác: vận hành, kiểm tra, kiểm định và an toàn.
 • Thảo luận về một số trường hợp hư hỏng và mất an toàn của các thiết bị nâng đã xảy ra tại Công ty.
 • Phân tích hiện trạng về an toàn thiết bị nâng tại Công ty.
 • Đề xuất một số giải pháp để cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành và bảo trì các thiết bị nâng tại Công ty.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các nhà quản lý lao động, quản lý sản xuất, các kỹ thuật viên, công nhân vận hành và bảo trì thiết bị nâng và những người có liên quan đến những nội dung của khóa đào tạo.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giảng dạy lý thuyết về những vấn đề an toàn liên quan đến các thiết bị nâng, kết hợp với thực hành đánh giá hiện trạng và đưa ra các giải pháp để cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành và bảo trì các thiết bị nâng.

TÀI LIỆU: 

Tài liệu “An toàn thiết bị nâng” được biên soạn dành riêng cho Công ty và được phát cho mỗi học viên.

Nội dung của khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của công ty.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn  

Email: info@nangsuatxanh.vn

*

*

Top