An toàn thiết bị áp lực

Thời lượng: 8 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức hiện đại về các kỹ thuật an toàn khi vận hành các thiết bị áp lực. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các giải pháp nhằm cải thiện an toàn khi vận hành các thiết bị áp lực, đề xuất các giải pháp giám sát tình trạng hư hỏng, bảo trì và sửa chữa kịp thời các bộ phận sắp bị hư hỏng của thiết bị áp lực.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

  • Những vấn đề chung về an toàn cho thiết bị áp lực.
  • Kỹ thuật an toàn cho nồi hơi và thiết bị áp lực.
  • Kỹ thuật an toàn cho các máy nén khí.
  • Các thiết bị đo đạc, kiểm tra và bảo vệ an toàn cho thiết bị áp lực.
  • Một số hư hỏng thường gặp của các thiết bị áp lực.
  • Thảo luận về một số trường hợp hư hỏng và mất an toàn đã xảy ra tại Công ty.
  • Phân tích hiện trạng, đề xuất một số giải pháp để cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành và bảo trì các thiết bị áp lực tại Công ty.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các nhà quản lý lao động, quản lý sản xuất, các kỹ thuật viên, công nhân trực tiếp sản xuất, bảo trì có liên quan đến những nội dung của khóa đào tạo.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giảng dạy lý thuyết về những vấn đề an toàn liên quan đến các thiết bị áp lực, kết hợp với thực hành phân tích hiện trạng và đưa ra các giải pháp để cải thiện an toàn khi vận hành và bảo trì các thiết bị áp lực.

TÀI LIỆU: 

Tài liệu “An toàn thiết bị áp lực” được biên soạn dành riêng cho Công ty và được phát cho mỗi học viên.

Nội dung của khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của công ty.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Điện thoại: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype