An toàn máy móc

Thời lượng: 8 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về an toàn máy móc. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành máy móc, đề xuất các giải pháp giám sát tình trạng hư hỏng, bảo trì và sửa chữa kịp thời các bộ phận của máy móc sắp bị hư hỏng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

  • Mở đầu về bảo vệ an toàn máy móc.
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và hiệu quả của việc bảo vệ an toàn máy móc.
  • Những rủi ro điển hình của máy móc.
  • Đánh giá rủi ro và làm giảm thiểu rủi ro.
  • Lựa chọn các giải pháp bảo vệ an toàn máy móc.
  • Các kỹ thuật bảo vệ an toàn máy móc (cơ khí, khóa lẫn, các yếu tố ergonomics, …).
  • Các hệ thống bảo vệ an toàn máy móc (cơ khí, điện, thủy lực, khí nén, …).
  • Bố trí mặt bằng và môi trường làm việc.
  • Phân tích hiện trạng về an toàn vận hành máy tại Công ty.
  • Đề xuất và thảo luận về một số giải pháp cải thiện an toàn khi vận hành máy móc tại Công ty.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các nhà quản lý lao động, quản lý sản xuất, các kỹ thuật viên, công nhân vận hành và bảo trì máy móc và những người có liên quan đến những nội dung của khóa đào tạo.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giảng dạy lý thuyết về những vấn đề an toàn máy móc, kết hợp với thực hành đánh giá hiện trạng và đưa ra các giải pháp để cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành máy móc.

TÀI LIỆU: 

Tài liệu “An toàn máy móc” được biên soạn dành riêng cho Công ty và được phát cho mỗi học viên.

Nội dung của khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của công ty.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vngiaovu@nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype