An toàn hóa chất

Thời lượng: 8 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về an toàn hóa chất nhằm tổ chức và hình thành một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả trong sản xuất. Từ đó, học viên có khả năng tham gia các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi sử dụng hóa chất, đề xuất các giải pháp giám sát tình trạng sử dụng, bảo quản, cũng như tồn trữ hóa chất.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Mở đầu về an toàn hóa chất.
 • Các dữ liệu về hóa chất.
 • Các nguồn thông tin.
 • Đánh giá rủi ro của hóa chất.
 • Giảm thiểu rủi ro của hóa chất.
 • Các qui định về an toàn hóa chất.
 • Tồn trữ hóa chất.
 • Vận chuyển hóa chất.
 • Thiết kế nhà máy và quá trình nhằm đảm bảo an toàn hóa chất.
 • Các hệ thống an toàn hóa chất.
 • Các qui trình xử lý khẩn cấp.
 • Thông gió.
 • Các dụng cụ, thiết bị bảo vệ cá nhân.
 • Phân tích và đánh giá hiện trạng an toàn hóa chất tại Công ty.
 • Đề xuất một số giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và an toàn hóa chất tại Công ty.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các nhà quản lý lao động, quản lý sản xuất, các kỹ thuật viên, công nhân trực tiếp sử dụng, bảo quản hóa chất và những người có liên quan đến những nội dung của khóa đào tạo.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giảng dạy lý thuyết về những vấn đề an toàn hóa chất, kết hợp với thực hành đánh giá hiện trạng và đưa ra các giải pháp để cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi sử dụng, bảo quản hóa chất.

TÀI LIỆU: 

Tài liệu “An toàn hóa chất ” được biên soạn dành riêng cho Công ty và được phát cho mỗi học viên.

Nội dung của khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của công ty.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 38 429 329 – 39 484 494

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vngiaovu@nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype