An toàn hàn

Thời lượng: 8 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:

–   Nhận biết các nguy cơ khi tiến hành công việc hàn.

–   Biết cách kiểm tra và bảo trì các thiết bị hàn.

–   Hiểu được quy trình vận hành an toàn trong công việc hàn. 

–   Nắm được một số biện pháp ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

  • An toàn lao động trong hàn điện.
  • An toàn lao động trong hàn và cắt bằng khí.
  • Thông gió.
  • Phòng và chống cháy nổ.
  • Ứng suất và biến dạng hàn.
  • Thảo luận về một số giải pháp cải thiện an toàn khi thực hiện công việc hàn tại Công ty.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các nhà quản lý lao động, quản lý sản xuất, các kỹ thuật viên, công nhân trực tiếp sản xuất, bảo trì có liên quan đến những nội dung của khóa đào tạo.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giảng dạy lý thuyết về những vấn đề hàn, kết hợp với thực hành đánh giá hiện trạng và đưa ra các giải pháp để cải thiện an toàn, môi trường và vệ sinh công nghiệp.

TÀI LIỆU: 

– Tài liệu “An toàn hàn” được biên soạn dành riêng cho Công ty và được phát cho mỗi học viên.

Nội dung của khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của công ty.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype