An toàn gas

Thời lượng: 8 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Các vụ tai nạn, sự cố môi trường và cháy, nổ trong sản xuất do sử dụng gas LPG xảy ra ngày càng nhiều. Do vậy, công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ không chỉ là yêu cầu bắt buộc của Nhà nước mà còn là mối quan tâm của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Tuy nhiên, kiến thức về bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố môi trường, phòng chống cháy nổ trong sản xuất và sử dụng LPG còn nhiều hạn chế do thiếu những chương trình huấn luyện mang tính chuyên nghiệp.

Khóa học này được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

  • Giới thiệu về các loại gas đốt và phương pháp điều chế.
  • Các quy định an toàn về chiết, nạp, vận chuyển, sử dụng gas.
  • Quy trình chiết, nạp, vận chuyển gas (trạm bình – bình lớn sang bình nhỏ).
  • Sự cố và các bài học rút ra từ các sự cố trong chế biến và sử dụng gas.
  • Các biện pháp phòng ngừa sự cố, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy trong sử dụng gas.
  • Yêu cầu an toàn đối với việc xếp dỡ, tồn trữ khí đốt hóa lỏng tại kho hàng.
  • Thảo luận về một số giải pháp cải thiện an toàn khi vận chuyển, tồn trữ và sử dụng gas tại Công ty.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các nhà quản lý lao động, quản lý sản xuất, các kỹ thuật viên, công nhân trực tiếp sản xuất, bảo trì có liên quan đến những nội dung của khóa đào tạo.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giảng dạy lý thuyết về những vấn đề an toàn liên quan đến vận chuyển, tồn trữ và sử dụng gas, kết hợp với thực hành đánh giá hiện trạng và đưa ra các giải pháp để cải thiện an toàn, môi trường và vệ sinh công nghiệp.

TÀI LIỆU: 

– Tài liệu “ An toàn gas” được biên soạn dành riêng cho Công ty và được phát cho mỗi học viên.

– Nghị định số 107/2009/ND về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 26/11/2009.

– Thông tư số 11/2010/TT-BTC ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Nội dung của khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của công ty.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype