An toàn điện

Thời lượng: 8 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức hiện đại các về các biện pháp an toàn điện nhằm tổ chức và hình thành một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả trong công nghiệp. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành các thiết bị điện, đề xuất các giải pháp giám sát tình trạng hư hỏng, bảo trì và sửa chữa kịp thời thiết bị điện.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Các khái niệm cơ bản về an toàn điện.
 • Các phương pháp sơ cấp cứu kịp thời người bị điện giật.
 • Các nguy cơ về an toàn điện; một số rủi ro khi vận hành các thiết bị điện
 • Các biện pháp bảo vệ và làm việc an toàn với thiết bị điện.
 • Các sơ đồ bảo vệ an toàn điện

+ Sơ đồ bảo vệ TT (3 pha 5 dây)

+ Sơ đồ bảo vệ TN

+ Sơ đồ bảo vệ TN-C (3 pha 4 dây)

+ Sơ đồ bảo vệ TN-S (3 pha 5 dây)

+ Sơ đồ bảo vệ TN-C-S

+ Sơ đồ bảo vệ IT

 • Thiết bị chống dòng rò

+ Bảo vệ dùng thiết bị chống dòng rò (RCD – Residual Current Device)

+ RCCB

+ ELCB

+ RCBO

+ Thiết bị chống sét cảm ứng

 • Làm việc an toàn với mạng điện nhà máy

+ Bảo vệ chống tiếp xúc điện trực tiếp

+ Bảo vệ chống tiếp xúc điện gián tiếp

+ Bảo vệ dùng thiết bị chống dòng rò (RCD, RCCB, RCBO)

 • Bảo trì hệ thống bảo vệ an toàn điện tại nhà máy

+ Kiểm tra, giám sát tình trạng và cài đặt lại hệ thống bảo vệ an toàn điện

+ Chẩn đoán nguyên nhân và xử lý sự cố về hệ thống an toàn điện

 • Phân tích an toàn trong các mạng điện tại Công ty.
 • Thảo luận về một số trường hợp không an toàn điện đã xảy ra tại Công ty.
 • Thảo luận về các đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành các thiết bị điện tại Công ty.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các nhà quản lý lao động, quản lý sản xuất, các kỹ thuật viên, công nhân trực tiếp sản xuất, bảo trì và các cá nhân có quan tâm đến những nội dung của khóa đào tạo.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giảng dạy lý thuyết về những vấn đề an toàn liên quan đến các thiết bị điện, kết hợp với thực hành đánh giá hiện trạng và đưa ra các giải pháp để cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành và bảo trì các thiết bị điện.

TÀI LIỆU: 

    Tài liệu “An toàn điện” được biên soạn dành riêng cho Công ty và được phát cho mỗi học viên.

   Nội dung của khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của công ty.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vn

*

*

Top